CELE

Promocja budowy oraz wyposażenia Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego w miejscowości Pielgrzymowice.

Promocja zdrowia.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Profilaktyka i leczenie schorzeń układu narządu ruchu.

Wspieranie badań naukowych na rzecz postępu naukowo-technicznego w medycynie.