Fundację EKOMED zarejestrowano w roku 1993 w Sądzie Rejonowym dla miasta St. Warszawy Sąd Gospodarczy – XVI Wydział Rejestrowy, na wniosek 4 fundatorów, którym nieobojętne są losy osób chorych i niepełnosprawnych. Jest to również reakcja na złą sytuację w jakiej znajduje się ta grupa społeczna. Od momentu powstania Fundacji finansuje budowę oraz wyposażenie Specjalistycznego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Pielgrzymowicach 14.

W roku 2004 postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS przyznano Fundacji status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowana pod numerem 0000106950.

Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit. Wszystkie prace na rzecz Fundacji są wykonywane społecznie. Dochody Fundacji pochodzą od ofiarodawców i są przeznaczone w całości na jej cele statutowe. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja jest otwarta na współpracę z każdym, kto pragnie wspomóc działalność lecznictwa; poszukuje wolontariuszy.